Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Kuluttaja-asiakkaan rekisteriseloste ja henkilötietojen käsittely

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä:
Punanaamio Oy
Hiidenkatu 9 rak. 6
20360 Turku
Puh. 02 - 8805 805
Y-tunnus: 2950797-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Kreetta Linnanmäki
Punanaamio Oy
Hiidenkatu 9 rak. 6
20360 Turku
e-mail: kreetta@punanaamio.fi

3. Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Verkkokauppa Punanaamio.fi:n asiakastilausten käsittelyä varten, kuten tilausten lähettämistä, seurantaa, laskutusta ja maksuseurantaa varten.

5. Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaasta kerätään tilausten käsittelyyn tarvittavia perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterinpitäjä rekisteröi Punanaamio.fi-verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkotilausta tehdessään. Henkilötietoja kerätään henkilötietolakia noudattaen myös asiakkaan tehdessä tilausta puhelimitse, faksilla, sähköpostilla tai kirjeitse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Asiakasrekisteri suojataan järjestelmään vahvalla salasanalla, joka on ainoastaan Punanaamio.fi-verkkokaupan ylläpitäjien tiedossa.

10. Asiakkaan tarkastusoikeus:
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö asiakasrekisteristä vastaavalle henkilölle (katso kohta 2). Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa.

11. Tiedon korjaaminen:
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Evästeet:
Tietoa evästeiden käytöstä löytyy tältä sivulta.

© Punanaamio 2024